Hírek

Tűzmegelőzési tájékoztató

Tűzmegelőzési tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Itt a december, és mindenki izgatott készülődéssel várja a karácsonyt. Sajnos azonban sosem múlik el úgy év vége, hogy az izgatottság ne válna rémületté, elkeseredettséggé és sajnos néha gyásszá az ünnepek alatt felcsapó lángok nyomán. Az alábbiakban közérthetően felhívjuk az olvasó figyelmét azokra a veszélyekre, melyek az év végi ünnepek jellemző tűzokozói, illetve ezek kapcsán a megelőzés fontos mozzanataira is.

Annak érdekében, hogy még esélyt se adjunk a lángoknak, érdemes odafigyelni pár apróságra, melyek megemlítése magától értetődőnek tűnik, azonban figyelmen kívül hagyásuk nem egy esetben okozott tragédiát. Az ésszerű viselkedés, bizonyos biztonsági rendszabályok kialakítása, illetve tűzoltásra használható eszközök beszerzése, készenlétbe helyezése olyan pszichés biztonságot ad, mellyel felvértezve, egy az otthonunkban keletkező tűz ellen sikeresen vehetjük fel a harcot, és nem a meglepetés erejével ér bennünket a vész. A tűzesetek megelőzése érdekében, pár olyan szabályt, illetve tanácsot említünk, amelyeket feltétlenül szükséges tudni ahhoz, hogy valóban békésen és boldogan teljenek az ünnepek.

 • Az adventi koszorút, mindig helyezzük nem éghető anyagú, lehetőleg hőszigetelő alátétre.
 • A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún.
 • A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg!
 • A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt gyújthatja meg, továbbá a gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében.
 • Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek által el nem érhető helyen.
 • Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük az ablakban a függöny(ök)-, továbbá egyéb éghető anyagok közelébe (könyvespolc, ülőgarnitúra).
 • Ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyről a másikra (ne mozgassuk).
 • A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú (időszakonként rövidíteni szükséges), továbbá gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot eldőlni!
 • Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő eszközt, pl. vízzel teli kancsó.
 • Az égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk őrizetlenül, különösen akkor nem, ha elmegyünk otthonról, vagy lepihenünk, lefekszünk!
 • Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk megfelelő távolságban.

Karácsonykor több tűzesethez vonulnak a tűzoltók, mely legtöbbször emberi felelőtlenségből ered. Karácsony napján elhelyezzük szobánkban a fenyőfát, és felkerülnek rá a díszek, látványos izzósorok. Készenlétbe kerülnek a csillagszórók, esetleg gyertyák. Ahogy telnek a napok, a meleg szobában kiszáradó fenyőfánk egyre tűzveszélyesebbé válik. A tapasztalat, amit alátámaszt a statisztika az úgynevezett „karácsonyfa” tüzekkel kapcsolatban két keletkezési okra vezethető vissza. Az egyik elektromos áram, a másik a nyílt láng használata. A kétes eredetű és származású, vizsgálat nélkül árusított izzósorok meghibásodása, zárlata nem egy esetben gyújtotta meg a kiszáradt fenyőfát.

Gyerták jelentése Karácsonykor

A nyílt láng használatának fogalma a csillagszóró vagy gyertya meggyújtásához kapcsolható. A fenyőfánk gyúlékonysága napról napra fokozódik, mert a kiszáradt és gyantás fenyőfa már a legkisebb gyújtóhatásra is meggyulladhat, és a száraz fán nagyon gyorsan terjed a tűz. A viaszgyertyát egyáltalán ne használjunk a fenyőfán, vagy annak közelében! A csillagszórókat kellő körültekintéssel helyezzük el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez. Körülbelül egy hét után egyáltalán ne használjunk csillagszórót sem a fán! A „karácsonyfa” elhelyezéséről pár szót. Általában nem sok választási lehetőség adódik - főleg egy lakótelepi lakásban - ennél fogva megszokott helye van minden családban.

Azonban érdemes az elhelyezésekor elgondolkoznunk azon, hogy egy kritikus helyzetben a tűz merre és hogyan tud tovább terjedni, illetve milyen menekülési lehetőségünk van. Ha például a szobából kivezető egyetlen bejárat közelébe helyezzük el, nem mást teszünk, mint egy lehetséges égő fáklyával torlaszoljuk el a szabadulás egyedüli útját. A terjedés szempontjából tartsuk távol a fát a függönyöktől, könyvespolcoktól. A legtöbb „karácsonyfa” tűznél a fa magától ledőlt valamelyik irányba (vagy leborították), tehát érdemes egy úgynevezett biztonsági zónát kialakítani. Ha dől, ne a könnyen meggyulladó fotelra, kanapéra boruljon.

 • Vágott fenyő esetében – amennyiben mód van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót (talpat) a fa nedvesség tartalmának pótlására.
 • Gondoskodjunk a fenyőfa stabilitásának – feldőlés elleni védelmének – megoldásáról (megfelelően „terpesztett” nehéz talp és/vagy kirögzítés).
 • A fenyőfát minden esetben hőforrástól távoli (legalább 1 m) helyen állítsuk fel.
 • Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs elemeket használjunk a fa díszítésére.
 • Csak megfelelő műszaki állapotú, megfelelősségi nyilatkozattal és minőségi tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket vásároljunk és használjunk.
 • Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a levelekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az éghető díszekhez ne érhessenek hozzá.
 • A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne gyújtsuk meg.
 • Az izzósor és/vagy az elektromos díszek működésekor gyermekek a helyiségben csak felügyelet mellett tartózkodjanak, valamint az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem szándékosan, sem pedig véletlenül se férhessenek hozzá.
 • Égőcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden esetben válasszuk le az izzósort (vagy az elektromos díszt) a villamos hálózatról.
 • A korábban már üzemeltetett izzósort és/vagy elektromos díszítőelemeket a felhelyezés előtt át kell vizsgálni, ismételten tanulmányozni a használati utasítást és csak a gyártói előírásoknak megfelelően szabad használni.
 • Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás előtt az izzósort és az elektromos díszeket a hálózatról le kell választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzatból való eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól történő elválasztása).
 • A villamos leválasztás akadálymentességét folyamatosan biztosítani kell.
 • A fenyőfa közelében mindig legyen készenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel az estlegesen keletkezhető tűz, annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal eloltható.

Az ünnepi készülődés egyik alappillére a sütés-főzés. Azonban a tűzhelyen felejtett étel, olaj is gyorsan tüzet okozhat, hiszen a konyhában elhelyezett gyúlékony anyagokon gyorsan tovább terjednek a lángok. Fontos, hogy sem főzés, sem pedig ételmelegítés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet!

A lakás elhagyásakor minden esetben zárjuk el a tűzhelyet, mert számos tűzeset oka az, hogy a lakásból eltávozó személy elfelejti, hogy a tűzhely bekapcsolva maradt. Van, amikor nem várt körülmény vonja el a figyelmét arról, vagy jelent akadályt abban, hogy időben visszatérjen valaki.

csollagszoro

Fontos, hogy az égő háztartási olajat, zsírt nem szabad vízzel oltani! Az égő olajba öntött víz hatására a forró olaj robbanásszerűen kicsapódik az edényből, melynek következtében a közelben tartózkodók égési sérüléseket szenvedhetnek, a közelben lévő tárgyak pedig meggyulladhatnak. A helyes eljárás az, ha fedővel lefedjük, így megszűnik az oxigénutánpótlást, valamint kikapcsoljuk a tűzhelyet. Ezek a tanácsok mind a tűzoltók tapasztalatain nyugszanak, ha megfogadjuk, akkor a kockázati tényezőket csökkentjük velük. A karácsony a szeretet, az összetartozás, a hit ünnepe. Ilyenkor egy pillanatra megállunk a rohanásban, és azokra koncentrálunk, akik a legfontosabbak számunkra. Szeretnénk gyermekeinket boldognak látni, biztonságban tudni, hiszen az ő boldogságuk a miénk is. Ezért a mi - felnőttek, szülők, nagyszülők - kötelességünk gondoskodni biztonságukról.

A gondoskodásba pedig beletartozik gyermekeink oktatása is. Magyarázzunk el nekik, hogy a tűz nem játék, hogy milyen veszélyeket rejt magában a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a „karácsonyfa” közelében. Oktassuk ki őket, hogy melyek a helyes viselkedési szabályok tűz esetén, de elsősorban egy kicsit jobban figyeljünk oda rájuk. Abban az esetben, ha tüzet észlel, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot! Kérem, hogy a tűzesetek hatékony megelőzése, továbbá tűzesetek gyorsabb észlelése és jelzése, a tűzesetek megelőzésnek felkészülése érdekében, a felsorolt főbb szabályokat a lakosság felé hirdetményben tegye közzé.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség személyi állománya!

Aros László tű. alezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 15. szombat
Jolán, Vid
04:49 20:53

Holnap
Jusztin, Arany
napja lesz.