Hírek

Tájékoztató a tanévkezdési támogatásról

Tájékoztató a tanévkezdési támogatásról

Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzat képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) rendelete az alábbiakban rendelkezik a tanévkezdési támogatás szabályairól:

„5. Tanévkezdési támogatás
6. §
(1) A tanévkezdési támogatás évi egyszeri támogatás, melyet annak az anarcsi lakóhellyel (állandó, tartózkodási hely) rendelkező bölcsődei, köznevelési és közoktatási intézményben, középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, tanulónak az érettségi, vagy az első szakma megszerzéséig, valamint a felsőfokú oktatási intézmény első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatójának a részére - a „B" típusú Bursa Hungarica ösztöndtjban részesülők kivételével-, nyújt a polgármester, aki szociálisan rászorult.
(2) Szociálisan rászorult az a gyermek, tanuló, hallgató, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800%-át, nem haladja meg.
(3) A szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján kerül megállapításra.
(4) Az anarcsi köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkezők részére a támogatás megállapítására a kérelem és az intézmények által közölt vezetői nyilatkozat alapján (mely tartalmazza a beiratkozott gyermek nevét, lakcímét és törvényes képviselője nevét, jogviszony igazolás) kerül sor. A kérelmeket az intézmények vezetőihez kell benyújtani, akik azokat továbbítják az elbíráló hatósághoz.
(5)
(6) A kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén kell benyújtani. A kérelmek és az intézményi pótlisták benyújtásának határideje szeptember 30. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(7) A támogatást és annak mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján határozattal állapítja meg.
(8) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik."
Azoknak, akik az anarcsi köznevelési intézményben, - tehát az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha és a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye -, rendelkeznek jogviszonnyal, a kérelmet az intézményben kell benyújtani, a támogatáshoz az intézményvezetők biztosibiztosítják a jogviszony igazolást A kérelmeket az intézményvezetők iránymutatása alapján, az általuk megjelölt időpontban kell benyújtani.
Kérelmet azoknak, akik, vagy akiknek a gyermeke, gyermekei nem a településen járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába az önkormányzati hivatalban 2023. augusztus 1-től lehet benyújtani az iskola/óvoda látogatási igazolással együtt. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a szükséges igazolást csatolni szíveskedjenek, mert ennek hiányában az ügyintézés, a támogatás kifizetése meghosszabbodik. Továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § értelmében a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni, így szintén gyorsítja az ügyintézést, ha a támogatás folyósítását bankszámlára kéri.

A képviselő-testület 2023. július 7-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot (80/2023. (VII. 07.)) hozta a tanévkezdési támogatással kapcsolatosan:

1./ a bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekeknek 10.000 Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő-testület
2./ azon általános iskolai tanuló részére és középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult - az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig - 10.000 Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő-testület.
3./ azon általános iskolai tanuló részére és középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre NEM jogosultak - az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig - 13.000 Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő­testület.
4./ a felsőfokú oktatási intézmény elsó évfolyamos, nappali tagozatos hallgatója részére 18.000 Ft összegű tanévkezdési támogatás nyújt, kivéve azokat, akik „B" típusú Bursa ösztöndíjat kapnak.

Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy minden önkormányzat által folyósított ellátás tekintetében ellátásai kiutalását, illetve folyósítását kérje bankszámlájára. 7.

A fentiekben részletezett információkhoz kapcsolódó dokumentumok itt letölthetőek:

pdf icon

Kérelem LETÖLTÉSE

Tákékoztató LETÖLTÉSE

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. április 15. hétfő
Anasztázia, Tas
05:58 19:42

Holnap
Csongor, Joakim
napja lesz.