Hírek

Tájékoztató a 2022. évi ebösszeírásról

Tájékoztató a 2022. évi ebösszeírásról

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Anarcs Község Önkormányzata 2022. május 5. napjától 2022. május 30. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének értelmében, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző években ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel is megtehetik, ekkor az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok, illetve ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
- a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.),
- a www.anarcs.hu honlapról letölthető. INNEN LETÖLTHETŐ

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2022. május 30. napjáig visszajuttatni:
- személyesen a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén, vagy a bejárati ajtónál kirakott ládába,
- postai úton ajánlott küldeményként a 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. címre.

Adatszolgáltatási kötelezettségüknek a hivatali dolgozók által történő felkeresés útján is eleget tehetnek, kollégáink az összeírás időszakában felkeresik önöket és az összeíráshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával teljesíthetik adatszolgáltatási kötelességüket.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 150.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén, valamint letölthető a www.anarcs.hu honlapról.
Együttműködésüket köszönöm!

Anarcs, 2022. május 3.

Anarcs Község Önkormányzata nevében
Kertész Zoltán polgármester

Időjárás

booked.net

Névnap

2022. szeptember 28. szerda
Vencel
06:44 18:38

Holnap
Mihály
napja lesz.