Hírek

Szociális célú tüzelő támogatás iránti kérelem benyújtása

Szociális célú tüzelő támogatás iránti kérelem benyújtása

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tüzelő támogatás iránti kérelmeket 2022. november 15.-2022. november 30. napjáig lehet benyújtani a gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat szociális rendelete felülvizsgálatra került és a Képviselő-testület 2021. szeptember 21-én tartott ülésén elfogadta az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat által nyújtott ellátásokat szabályozza. Kérjük az ellátásokkal kapcsolatosan tájékozódjon a www.anarcs.hu oldal, rendeletek aloldalán, az www.njt.hu oldalon vagy telefonon, ügyfélfogadási időben a 06-45/404-011 telefon számon.

A 2022. november 1-től hatályos szabályozás a z alábbiakban rendelkezik:
„11. Szociális célú tüzelő támogatás”
3. §

(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Szociális célú tüzelő támogatásban részesül az:

b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 120.000 Ft-t nem haladja meg,
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3) A támogatás iránti igényeket tárgy év november 15. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelet 16. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) A támogatás mértéke, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett pályázat eredményének függvényében, háztartásonként legfeljebb 5 erdei m 3 tűzifa, vagy 10 q barnakőszén. A kérelmező részére a támogatásként meghatározott tüzelő mennyiségét az önkormányzat részére megállapított tüzelő mennyiség és a jogosult kérelmezők hányadosaként, 1/10-es kerekítéssel, m3-ben, vagy kg-ban állapítja meg a polgármester.

(6) .Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani. Az önkormányzat a szociális célú tüzelő támogatásban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. ”

Anarcs, 2022. november 15.

Kertész Zoltán
polgármester

Letölthető kérelem PDF