Hírek

Általános iskola I. évfolyamra beiratkozás 2024-ben

Általános iskola I. évfolyamra beiratkozás 2024-ben

HIRDETMÉNY a Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról.

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje a 2024/2025. tanévre:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óra
2024. április 19. (péntek) 8.00-18.00 óra 

A beiratkozás idejét meghatározó jogforrás: a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. 22.) BM rendelet 7. §.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beirtani a kötelező felvételt biztosító vagy választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt.

A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § (2) és (3) b) bekezdése alapján a szülő a gyermek érdekében eljárást indíthat a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).

Kisvárda, 2024. március 14.

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.
Telefon: +36-45-795-204
E-mail: kisvarda®kk.gov.hu

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
05:15 20:39

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.