Mezőőri járulék bevallási kötelezettség PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmarkJP-Bookmark
2013. január 10. csütörtök, 14:04

Tisztelt Lakos!

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 22/2012. (XI. 29.) rendelete értelmében 2013. január 1-jétől mezőőri járulékot kell fizetni.

Járulék fizetésére kötelezett minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely Anarcs község közigazgatási területéhez tartozó termőföldet használ. Amennyiben a használó ismeretlen, a járulékot a tulajdonosnak kell megfizetnie. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában kötelezettek.

Járulékfizetési kötelezettség terhel minden Anarcs község közigazgatási területéhez (belterület, külterület, zártkert) termőföldet, kivéve az erdőt, a halastavat és a védett természeti területet.

A mezőőri járulék éves mértéke: hektáronként 1.000,- Ft.
A kötelezett használatában, tulajdonában lévő termőföldekre a kötelezettség alapjának meghatározásakor egybe kell számítani. A járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell megfizetni átutalással vagy postai úton. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.
A mezőőri járulék meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az Ön termőföld-tulajdonos, vagy –használó, legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelentést tenni a tulajdonában/használatában lévő földterületről! Az ehhez szükséges nyomtatványt mellékelem, illetve a Polgármesteri Hivatalban igényelhető vagy a www.anarcs.hu  honlapról letölthető. A bejelentés hiányában a járulék megfizetésére az köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban január 1-jén a termőföld tulajdonosaként szerepel.

Anarcs, 2013. január 9.

dr. Dolhai Edina jegyző

 
Ma 2018. január 17., szerda, Antal és Antónia napja van. Holnap Piroska napja lesz!

Községünk jeles épületei

Anarcsi Hirmondó

anarcsi hirmondo 2013 12