Mezőőri járulék bevallási kötelezettség PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmarkJP-Bookmark
2013. január 10. csütörtök, 14:04

Tisztelt Lakos!

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 22/2012. (XI. 29.) rendelete értelmében 2013. január 1-jétől mezőőri járulékot kell fizetni.

Járulék fizetésére kötelezett minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely Anarcs község közigazgatási területéhez tartozó termőföldet használ. Amennyiben a használó ismeretlen, a járulékot a tulajdonosnak kell megfizetnie. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában kötelezettek.

Járulékfizetési kötelezettség terhel minden Anarcs község közigazgatási területéhez (belterület, külterület, zártkert) termőföldet, kivéve az erdőt, a halastavat és a védett természeti területet.

A mezőőri járulék éves mértéke: hektáronként 1.000,- Ft.
A kötelezett használatában, tulajdonában lévő termőföldekre a kötelezettség alapjának meghatározásakor egybe kell számítani. A járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell megfizetni átutalással vagy postai úton. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.
A mezőőri járulék meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az Ön termőföld-tulajdonos, vagy –használó, legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelentést tenni a tulajdonában/használatában lévő földterületről! Az ehhez szükséges nyomtatványt mellékelem, illetve a Polgármesteri Hivatalban igényelhető vagy a www.anarcs.hu  honlapról letölthető. A bejelentés hiányában a járulék megfizetésére az köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban január 1-jén a termőföld tulajdonosaként szerepel.

Anarcs, 2013. január 9.

dr. Dolhai Edina jegyző

 

Az ebtartás szabályai

images

 

ELOLVASOM!

banner-270

e-ugyintezes

Ma 2019. május 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz!

Községünk jeles épületei

Anarcsi Hirmondó

anarcsi hirmondo 2013 12