Képviselő-testület tagjai

Kertész Zoltán polgármester


Tarsoly Barna alpolgármester


Kertész Zoltánné képviselő
Pintér László képviselő
Takács Nándor képviselő
Takács Tamás képviselő
Dr. Somogyi Gábor képviselő


Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (II.10.) határozata
- a polgármester 2021 évi szabadságolási ütemtervéről

Polgármester:
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
Figyelemmel az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 6/2020.(I.27.) határozatára, Kertész Zoltán polgármester 2020 évre vonatkozó szabadság ütemezését alábbiakban fogadja el:
2021. január 6-án a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértéke: 23 nap, a 2021 évi szabadság mértéke 39 nap; a ki nem adott szabadság és a tárgyévi szabadság összesen: 62 nap.

2021. évi ütemezés:

2021. január                                            0 munkanap
2021. február 1-3., 18-19., 26.                 6 munkanap
2021. március 8-31.                              17 munkanap
2021. június 2., 8-9., 14-18., 29-30.      10 munkanap
2021. július 1.-2., 22-23.                        4 munkanap
2021. augusztus 19.                              1 munkanap
2021. szeptember 21-23.                      3 munkanap
2021. október 4-8., 21-29                     2 munkanap
2021. november 8-12..                          5 munkanap
2021. december 20-23.                         4 munkanap

Ütemezett szabadság összesen: 62 munkanap
Határidő: ütemezés szerint
Felelős: Kertész Zoltán polgármester

Anarcs, 2021. február 10.

Kertész Zoltán 
polgármester