Anarcsi friss hírek
Ősz a Bárókertben PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. november 13. hétfő, 20:30

 
Szociális tűzifa támogatás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. november 02. csütörtök, 17:15

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet 2017. november 20. napjáig lehet beadni a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.).

A kérelem nyomtatvány itt tölthető le!

A jelenleg hatályos szabályozás az alábbiak szerint rendelkezik:

Szociális célú tűzifa támogatás

16/A. §.

(1) A Képviselő-testület a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújthat az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2)   Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,

b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 70.000 Ft-t nem haladja meg,

c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és

d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3)   A támogatás iránti igényeket 2017. október 20. napjától 2017. november 20. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. mellékleteszerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.

(4)   A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:

a) aktív korúak ellátására,

b) idős korúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5)   A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3tűzifa.

(6)   Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

(7)   A Képviselő-testület a kérelemben foglalt adatok valódiságát ellenőrizheti a hivatal által készített környezettanulmány útján. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(8)   A Képviselő-testület a kérelmekről 2017. december 1. napjáig dönt.

 

Anarcs Község Önkormányzata

 
Veszettség elleni oltás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. szeptember 29. péntek, 09:48

vadasazt

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. szeptember 21. csütörtök, 19:04

Anarcs Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2018. évi fordulója keretében "A" és "B" típusú pályázatot hirdet.

word icon "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

word icon "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. szeptember 20. szerda, 06:17

meghivo spanyol

 
Beiskolázási támogatás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. augusztus 23. szerda, 13:51

beiskolazasi tamogatas

 
TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. augusztus 23. szerda, 13:45

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy megalkotja a településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják át, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, és hogyan fejlesszék azokat.
Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Anarcs község (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.
Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézikönyv és településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek elő feltételeként megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályait.
A partnereket Anarcs község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.
A helyi rendelet értelmében a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:
a) a település teljes lakossága,
b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c) a településen működő civil szervezetek,
d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e) a településen működő vallási közösségek.
A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek, melyet a polgármester részére címezve a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségére szükséges eljuttatni:
- személyesen a 4546 Anarcs, Kossuth utca 30.,
- postai úton: 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. címre
- elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.
A szóbeli tájékoztatás érdekében lakossági fórum kerül megrendezésre, melynek időpontját és a véleményezés lehetőségeit külön felhívás tartalmazza.
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéshez kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – 2017. augusztus 21-től szeptember 12-ig - van lehetőség.
A hirdetmény megtekinthető:
- az Önkormányzat hirdetőtábláján és a közterületi hirdető felületeken
- az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.anarcs.hu Ugyanitt megismerhető a partnerségi rendelet teljes szövege is.
Anarcs, 2017. augusztus 16.

Kalinák József polgármester

 
Kézimunka szakkör PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. július 15. szombat, 10:46

kezimunka 1

A kézimunka szakkör tagjaival megtartottuk záró foglalkozásunkat. A rendezvényen Kiss Ferencné szakköri társunkat is búcsúztattuk, megköszöntük Erzsikének a közösségért végzett munkáját, jóságát, derűs optimizmusát, mellyel sokszor mosolyt csalt arcunkra. Felelevenítettük a közös vidám perceket, az együttes kézimunkázás örömeit. Gyönyörködtünk az elkészült hímzett falvédőkben, melyek elkészítésével egy szép régi hagyományt elevenítettünk fel. A jól végzett munkát közös vacsorával zártuk.

kezimunka 2

 
Czóbel Minka születésének évfordulójára emlékeztünk irodalmi teadélután keretében PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. június 15. csütörtök, 08:39

Anarcs község Önkormányzata és a Czóbel Minka Baráti Kör 2017. június 7-én a Czóbel-kúria teraszán Czóbel Minka születésének 162. évfordulójára emlékeztünk irodalmi teadélután keretében. Nagy örömünkre a kisvárdai Béres József TIT Egyesület tagjai szép számban eljöttek rendezvényünkre. Verseltünk, emlékeztünk énekeltünk. a rendezvényről a képeket Néző István készítette.

 
Irodali teadélután PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. június 01. csütörtök, 08:25

irodalmi teadelutan

 
Az anarcsi gyerekek készülődnek a húsvétra PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. április 03. hétfő, 09:34

anarcs husvet1

 
Iskolai beiratkozás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. március 16. csütörtök, 16:08

iskola beiratkozas

 
Óvodai felvételi időpontok PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. március 16. csütörtök, 16:06

ovodai felvetel 2017

 
Az anarcsi Czóbel-kúria is felkerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. március 05. vasárnap, 17:14

ertektar26

2017. március 3-án a Czóbel-kúriában sajtótájékoztatót tartott Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke abból az alkalomból, hogy az anarcsi Czóbel-kúria is felkerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba.
A tájékoztatón Baracsi Endre elmondta, hogy személyesen is végigkísérte azt a folyamatot, mely során a rendkívül leromlott állapotban lévő épület megszépült. A kúria mára vonzó turisztikai helyszín lett, újra élet költözött az épületbe, ezért is választotta a tájékoztató színhelyéül az örökséggyűjtemény részévé váló épületet.
A Czóbel-kúria az anarcsiak közösségi és kulturális rendezvényeinek ad helyet. Állandó kiállítása folyamatosan látogatható a helyi lakosok és az ide látogatók számára is.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár épített környezet kategóriájába bekerült Czóbel-kúriában szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Bővebben...
 
Szabad területen keletkező tűzesetek megelőzése PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. március 02. csütörtök, 14:43

szabadter  tuzesetek 1   szabadter  tuzesetek 2

 
Kéményseprőipari tevékenység PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
2017. március 01. szerda, 11:53

kemenysepres

 

>> ÜTEMTERV <<

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4
Ma 2017. november 18., szombat, Jenő napja van. Holnap Erzsébet napja lesz!

Községünk jeles épületei

Anarcsi Hirmondó

anarcsi hirmondo 2013 12