Szociális tűzifa támogatás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmarkJP-Bookmark
2017. november 02. csütörtök, 17:15

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet 2017. november 20. napjáig lehet beadni a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.).

A kérelem nyomtatvány itt tölthető le!

A jelenleg hatályos szabályozás az alábbiak szerint rendelkezik:

Szociális célú tűzifa támogatás

16/A. §.

(1) A Képviselő-testület a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújthat az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2)   Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,

b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 70.000 Ft-t nem haladja meg,

c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és

d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3)   A támogatás iránti igényeket 2017. október 20. napjától 2017. november 20. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. mellékleteszerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.

(4)   A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:

a) aktív korúak ellátására,

b) idős korúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5)   A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3tűzifa.

(6)   Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

(7)   A Képviselő-testület a kérelemben foglalt adatok valódiságát ellenőrizheti a hivatal által készített környezettanulmány útján. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(8)   A Képviselő-testület a kérelmekről 2017. december 1. napjáig dönt.

 

Anarcs Község Önkormányzata

 

Az ebtartás szabályai

images

 

ELOLVASOM!

banner-270

e-ugyintezes

Ma 2019. szeptember 22., vasárnap, Móric napja van. Holnap Tekla és Líviusz napja lesz!

Községünk jeles épületei

Anarcsi Hirmondó

anarcsi hirmondo 2013 12