Szociális tűzifa támogatás PDF Nyomtatás E-mail
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmarkJP-Bookmark

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet 2017. november 20. napjáig lehet beadni a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.).

A kérelem nyomtatvány itt tölthető le!

A jelenleg hatályos szabályozás az alábbiak szerint rendelkezik:

Szociális célú tűzifa támogatás

16/A. §.

(1) A Képviselő-testület a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújthat az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2)   Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,

b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 70.000 Ft-t nem haladja meg,

c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és

d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3)   A támogatás iránti igényeket 2017. október 20. napjától 2017. november 20. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. mellékleteszerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.

(4)   A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:

a) aktív korúak ellátására,

b) idős korúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5)   A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3tűzifa.

(6)   Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

(7)   A Képviselő-testület a kérelemben foglalt adatok valódiságát ellenőrizheti a hivatal által készített környezettanulmány útján. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(8)   A Képviselő-testület a kérelmekről 2017. december 1. napjáig dönt.

 

Anarcs Község Önkormányzata

 
Ma 2018. január 16., kedd, Gusztáv napja van. Holnap Antal és Antónia napja lesz!

Községünk jeles épületei

Anarcsi Hirmondó

anarcsi hirmondo 2013 12